Bezig met laden...



KINESITHERAPIE

Hoe gaan we te werk?

WERKING


Een aanmelding start steeds met een goede probleembespreking. Dit gebeurt tijdens de anamnese. Dit kan gedurende het eerste half uurtje therapie aan bod komen. Bij een uitgebreidere problematiek voorzien we hiervoor een apart momentje. Daarna volgt een testing om de specifieke problemen objectief te onderzoeken. Testen die onder andere afgenomen kunnen worden zijn:

  • mABC voor fijne en grove motoriek
  • VMI voor visueel motorische integratie
  • KOEK voor fijne motoriek bij kleuters
  • SOS voor schrijfproblemen

De resultaten van deze testing worden samengelegd om een goed zicht te krijgen op de volledige problematiek. Daarna wordt een bespreking ingepland om de resultaten uit te leggen en aan de hand daarvan samen concrete therapiedoelen op te stellen.

motorische ontwikkeling ondersteunen

PSYCHOMOTORIEK


Bij opgroeien komt heel wat kijken. De motorische ontwikkeling loopt voor de ene al wat sneller dan voor de andere. Soms heeft jouw kind net dat duwtje in de rug nodig. Sophie kan hierbij helpen met therapie, tips en trics aangepast voor elke leeftijd.


LEES MEER
pengreep en schrijfmotoriek verbeteren

SCHRIJFPROBLEMEN


Schrijven is een vaardigheid die meer en meer verdwijnt uit het leven als we ouder worden. Toch is deze vaardigheid niet weg te denken uit ons leven. Schrijven aanleren loopt niet bij iedereen even vlot.


LEES MEER
Visueel-ruimtelijke problemen en lateralisatie

RUIMTELIJK INZICHT EN LATERALISATIE


Ons leven zit vol met ruimtelijke begrippen zoals links, rechts, boven, onder,… Toch verwerft niet elk kind de betekenis van deze begrippen even snel.


LEES MEER
Ademhalingsproblemen

ADEMHALING


Ademhalingsproblemen kunnen optreden op elke leeftijd. Zowel baby’s, kleuters, adolescenten als volwassenen kunnen bij Sophie terecht voor ademhalingskinesitherapie.


LEES MEER
Begeleiden blind typen

TYP TIEN (TYP10)


Blind typen is een vaardigheid die vooral in het middelbaar heel wat voordelen oplevert. Deze vaardigheid kan reeds vroeg aangeleerd worden. De methode werd specifiek ontwikkeld voor kinderen met een lees- of schrijfstoornis, maar kan door iedereen vlot verworven worden.


LEES MEER
Enkele praktische zaken op een rijtje

PRAKTISCH


DUUR

Elke sessie kinesitherapie duurt 30 minuten.


AANTAL BEURTEN

Elke patiënt heeft recht op 18 beurten kinesitherapie per jaar voor een problematiek in het geval van een terugbetaling via de mutualiteit.

KOSTPRIJS

Het honorarium bedraagt €22.26.


AANMERKING VERHOOGD AANTAL BEURTEN

Indien er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, kan je in aanmerking komen voor 60 beurten per jaar of meer.

TERUGBETALING

Via de mutualiteit krijg je €16.37 (75%) terugbetaald. Patiënten met een verhoogde tegemoetkoming hebben recht op een terugbetalingsregeling van 90%.




logo-white

De ParMed Groep is het gezamenlijk initiatief van medische en paramedische hulpverleners in de regio Waas en Dender. We behandelen kinderen, adolescenten en volwassenen.