Bezig met laden...LOGOPEDIE

werken aan een optimale stemhygiëne

STEM


Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat, met als gevolg afwijkingen in de klank, de omvang en het volume van de stem. Bij patiënten met een stemstoornis is het stemgeluid hees, schor, te hoog, te laag, te zacht of te luid of de stem valt weg of slaat over.


LEES MEER
afwijkende mondgewoontes beperken

MOND


Om de gevolgen van afwijkend mondgedrag te beperken, is het belangrijk dat er vroegtijdig behandeld wordt.  Belangrijk bij deze therapie is dat er thuis voldoende geoefend wordt om de aangeleerde mondgewoonten te automatiseren en de foutieve mondgewoonten af te leren. Samenwerking met de tandarts en/of orthodontist is essentieel om een goed resultaat te bekomen.


LEES MEER
Dysfagie en andere slikstoornissen

SLIKKEN


Problemen met slikken komen vaak voor bij kinderen in het kader van myofunctionele stoornissen , maar hiernaast komt dit ook voor bij volwassenen. Bij volwassenen spreekt men dan vaker over dysfagie.


LEES MEER
Neurologische spraak- en taalstoonissen behandelen

DYSARTHRIE EN AFASIE


Na hersenbeschadiging of bij een bepaalde aandoening (Multiple Sclerose, Parkinson, ALS,…) ontstaan er vaak moeilijkheden. Deze moeilijkheden kunnen zich voordoen op verschillende gebieden: fysieke problemen, emotionele veranderingen, gedrag, … Maar ook op gebied van spraak –en taal, slikken, cognitieve vaardigheden (aandacht en concentratie).


LEES MEER
Stottertherapie begeleiden

STOTTEREN


Spreken lijkt een heel eenvoudig proces. Het is pas wanneer je niet zo vloeiend uit je woorden geraakt, dat je de complexiteit van dat proces zal inzien.


LEES MEER
Ijsbergdidactiek bij rekenstoornissen introduceren

REKENEN MET IJSBERGREKENEN


We bieden een vernieuwende aanpak die meer visueel werkt voor rekenzwakke kinderen. We stelden ons de vraag of de klassieke rekenmethodes voldoende inzicht boden in de verschillende rekenvaardigheden.

We engageren ons om rekenproblemen met het visuele ijsbergrekenen aan te pakken.


LEES MEER
Vertraagde of afwijkende taalstoornis aanpakken

TAAL


Men spreekt van een taalontwikkelingsstoornis wanneer de opbouw van het taalsysteem bij kinderen in vergelijking met leeftijdsgenootjes langzamer of anders ontwikkelt dan normaal of zich zelfs niet ontwikkelt.


LEES MEER
Leerstoornissen rond lezen, spelling en rekenen

LEREN


Het is niet altijd gemakkelijk voor kinderen om de aangeboden leerstof te verwerken. Dankzij logopedische therapie kan er een snelle verandering teweeg gebracht worden bij leerproblemen. Soms hebben kinderen een grote achterstand opgelopen en blijven de problemen hardnekkig aanwezig. In dit geval is er sprake van een leerstoornis. We onderscheiden lees-, spelling- en rekenstoornissen.


LEES MEER
Articulatie- of spraakstoornis

SPRAAK


Het verwerven van spraakklanken is een geleidelijk proces waarbij het normaal is dat sommige klanken op een bepaalde leeftijd nog niet helemaal ontwikkeld zijn. Wanneer kinderen of volwassenen klanken niet (correct) kunnen uitspreken, is er sprake van een articulatieprobleem.


LEES MEER
logo-white

De ParMed Groep is het gezamenlijk initiatief van medische en paramedische hulpverleners in de regio Waas en Dender. We behandelen kinderen, adolescenten en volwassenen.