Bezig met laden...Logopedie

REKENSTOORNIS

Therapie op basis van ijsbergrekenen
Ijsbergdidactiek bij rekenstoornissen

IJSBERGREKENEN


We stelden ons de vraag of klassieke rekenmethodes de rekenzwakke kinderen voldoende inzicht boden in de verschillende rekenvaardigheden.

We waren op zoek naar een vernieuwde aanpak die meer visueel werkt. We kwamen uit bij Leerstudio. Daar worden vormingen en workshops gegeven voor professionelen rond ijsbergdidactiek.

We vonden de inhoud zeer bruikbaar voor onze praktijk en besloten daarom alle workshops te volgen:

  • Aanvankelijk rekenen tot 20
  • Getallen en bewerkingen tot 100 en 1000
  • Vermenigvuldigen en delen
  • Breuken, kommagetallen en procenten


We geven u graag wat meer uitleg over de ijsbergdidactiek bij rekenen. Dit principe kan aanvullend gebruikt worden bij de klassieke rekenmethodes van op school. Er wordt nagegaan waar de onderliggende problemen bij rekenen zich situeren.


“Het rekenen kan met een ijsberg worden vergeleken. Sommen zijn slechts het topje van de ijsberg. Net als bij een echte ijsberg, bevindt het belangrijkste deel zijn onder de oppervlakte. Het topje komt boven door het drijfvermogen van wat onder water zit. Kale sommen kun je alleen begrijpen en oplossen als je kennis en vaardigheden hebt opgedaan op de basale niveaus.”Onder het topje bevinden zich drie niveaus waarbij geleerd wordt wat het uiterlijk en de functionaliteit van getallen is, de inhoud en structuur en de getalrelaties. Belangrijk is om een vloeiende overgang te maken tussen deze niveaus en waarbij voortdurend linken worden gelegd. Dit leidt tot een goed wiskundig inzicht en vormt een stevige basis om de rekenvaardigheden verder op te bouwen.Sommen met kale getallen
Overgang naar kale getallen en getallenlijnen
Visueel voorstellen a.d.h.v. modelmateriaal: kralen, eierdozen,…
Wat een getal betekent en hoe het is opgebouwd

Met deze benadering trachten we de rekenvaardigheden bij te brengen in verschillende spelvormen. Dit werkt heel motiverend voor kinderen en zorgt voor langdurige vasthouding van de inhoud van de therapie.Concreet wordt er sterk visueel en via spelvorm ingezet op het rekenkundig inzicht om zo kale sommen beter te kunnen begrijpen. Kinderen moeten vooral zélf het inzicht in sommen, tafels, breuken,… ontdekken door met concreet materiaal te handelen. Vervolgens is het belangrijk de verschillende strategieën goed te automatiseren. Kinderen met rekenstoornissen hebben hier duidelijk baat bij. Ook als therapeut is het een fijne benadering om rekenzwakke kinderen hulp te bieden.Samen doorheen de stemtherapie gaan

AAN DE SLAG.

Contacteer ons om een intake te plannen.

logo-white

De ParMed Groep is het gezamenlijk initiatief van medische en paramedische hulpverleners in de regio Waas en Dender. We behandelen kinderen, adolescenten en volwassenen.