Bezig met laden...Logopedie

SLIKSTOORNIS

Wanneer spreken we van een slikstoornis?

DYSFAGIE (OF SLIKSTOORNIS)


Problemen met slikken komen vaak voor bij kinderen in het kader van myofunctionele stoornissen, maar hiernaast komt dit ook voor bij volwassenen. Bij volwassenen spreekt men dan vaker over dysfagie.

Dysfagie komt het vaakst voor bij patiënten met oncologische problemen, neurogene (eventueel neurodegeneratieve) aandoeningen en tenslotte ten gevolge van het normale verouderingsproces. Ondanks wetenschappelijke vooruitgang zijn er toch veel mensen die, al dan niet bewust, te maken krijgen met dit probleem.

Duidelijke indicatoren van dit probleem zijn:

SYMPTOMEN


LUCHTWEGPROBLEMEN

hoesten en/of ademnood omwille van etensresten in de luchtwegen
steeds wederkerende luchtweginfecties


WIJZIGING GELAATSKLEUR

wijziging in gelaatskleur (blozen, bleekheid of blauw/paars worden)


GEVOELIGE LUCHTWEGEN

steeds wederkerende luchtweginfecties


WATERIGE OGEN

KOKHALZEN

Kokhalzen tijdens of na de maaltijd


REFLUX

terugvloeien van de maaginhoud in de slokdarm, soms tot in de mond


KOORTS

drukkend gevoel in de keel (globus) of zelfs verstikkingsgevoel (dyspnoe)


VERMOEIDHEID

vermoeidheid tijdens de eetsituatie

PIEPENDE ADEMHALING


EETPATROON

langere duur van de nodige eettijd


BENAUWDHEID

gevoel van benauwdheid bij verslikken of blijven hangen van eten in de slokdarm of keelVaak zijn er ook subtiele aanwijzingen die niet meteen alarmerend lijken voor de persoon in kwestie en/of de omgeving, zoals:

  • kwijlen omwille van zwakke lip- en/of tongspieren en/of infrequent slikken
  • moeilijkheden met kauwen
  • moeilijkheden met slikken
  • voedselresten die achterblijven in de mondholte
  • brandende, verkrampte pijn tijdens het slikken
  • pijn op de borst

Hoe ziet een behandeling eruit

BEHANDELING


DIRECTE OF INDIRECTIE THERAPIE

Bij het behandelen van slikstoornissen is het belangrijk om te bepalen of de therapie indirect en/of direct zal zijn. Bij indirecte therapie ligt de nadruk op een aantal voorbereidende oefeningen en op het aanleren van slikmanoeuvres zonder voedsel. Bij directe therapie daarentegen worden er technieken aangeboden waarbij geoefend wordt met eten en/of drinken.


SENSIBILISATIE

Logopedische begeleiding bestaat voornamelijk uit sensibiliteitstraining, motorische training, aanleren van slikmanoeuvres en tot slot aanpassingen van de houding, het voedsel zelf en de manier waarop het voedsel aangeboden wordt.


Samen doorheen de stemtherapie gaan

AAN DE SLAG.

Contacteer ons om een intake te plannen.

logo-white

De ParMed Groep is het gezamenlijk initiatief van medische en paramedische hulpverleners in de regio Waas en Dender. We behandelen kinderen, adolescenten en volwassenen.