Bezig met laden...Logopedie

STEMSTOORNISSEN

Wanneer spreken we van een stemstoornis?

KLANK, OMVANG EN VOLUME


Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat, met als gevolg afwijkingen in de klank, de omvang en het volume van de stem. Bij patiënten met een stemstoornis is het stemgeluid hees, schor, te hoog, te laag, te zacht of te luid of de stem valt weg of slaat over.

Veel of lang praten lukt meestal niet en zingen helemaal niet. Er kan sprake zijn van keelpijn, keelschrapen, hoesten en een vermoeid gevoel in de keel. Ook kunnen er klachten zijn met betrekking tot de ademhaling. Het is normaal dat iemand wel eens hees is gedurende enkele dagen, maar duurt de heesheid langer dan twee à drie weken, dan is ingrijpen gewenst.

33%

één op de drie banen vereist een goede stem


76%

beroepssprekers zijn zich niet bewust van de mogelijke risico’s van een spreekberoep


95%

stempatienten ondervinden lichamelijke of sociale problemen


33%

één op de drie leraren heeft vaak stemproblemen

Wanneer je last hebt van één of meer van onderstaande klachten, laat je best je stem even checken.

SYMPTOMEN


AANHOUDENDE HEESHEID

heesheid, langer dan twee à drie weken


PIJNKLACHTEN

pijn in de keel ten gevolge van spreken door verkeerd stemgebruik


VERMOEIDHEID

snel vermoeid zijn door spreken, het gevoel hebben dat spreken telkens moeite kost


BENAUWDHEID

klachten van dreigende of plotselinge benauwdheid tijdens het spreken

STEM KWIJT

wegvallen van de stem


KEELSCHRAPEN

overmatig of voortdurend de keel moeten schrapen


KROP- OF VERSTIKKINGSGEVOEL

drukkend gevoel in de keel (globus) of zelfs verstikkingsgevoel (dyspnoe)


GEEN STEMIMPULS

niet meer kunnen roepen of zingen

STEMDALING OF STEMSTIJGING

gezien het geslacht of de leeftijd klinkt de stem aanhoudend te hoog of te laag met eventueel toonhoogte-uitschieters


STEMZWAKTE

geringe draagkracht van de stem


STEM HERSTELT NIET

onvoldoende herstel na een verkoudheid (wanneer de klachten langer dan vier tot zes weken blijven bestaan). Verkeerd stemgebruik kan recidiverende laryngitis veroorzaken.


Een analyse van je stem.

ONDERZOEK


UITGEBREIDE ANAMNESE

In een eerste gesprek overlopen we samen je voorgeschiedenis en de relevante omstandigheden met betrekking tot de klachten die je momenteel hebt.

We gaan in een gerichte conversatie specifieke onderwerpen belichten:
• Wat zijn de huidige klachten? Welke ervaar je als het meest hinderlijk?
• Ontstaan van de klachten: plotse onset of eerder geleidelijk begonnen?
• Algemeen medische beeld: voorgeschiedenis van reflux, frequente keelontstekingen, bovenste luchtweginfecties, allergieën,…
• Familiaal voorkomen
• Professioneel stemgebruik
• Stemhygiëne en stemmisbruik
• …


BEOORDELING STEMKWALITEIT

Een beoordeling van de emotionele, functionele en fysieke aspecten met betrekking tot de stemkwaliteit.

ANALYSE

Een analyse van de huidige stemmogelijkheden (o.a. algemene spreektoonhoogte, toonhoogtebereik, volumebereik) en stemkwaliteit zowel op klankniveau als op het niveau van spontane spraak


OBSERVATIE

Een observatie van de algemene houding, de larynx, de intrinsieke en extrinsieke larynxspieren.


AËRODYNAMISCHE METINGEN

Bij aërodynamische metingen wordt de efficiëntie van de fonatie en de stembandwerking gemeten.


Samen werken we aan jouw stem!

AAN DE SLAG

Tijdens de stemtherapie werken we aan stemhygiëne (op een goede en gezonde manier met je stem omgaan) en stemmen we de stembelasting af op de stembelastbaarheid op dat moment. We werken aan het herstel van een juist evenwicht tussen lichaamshouding, ademdruk, ademsteun en stembandsluiting.

Therapie voor kinderen of volwassenen, voor professionele en minder professionele stemgebruikers: alle technieken worden aangebracht op maat van de patiënt, op maat van jou.

We streven naar een warm resonerend stemgeluid en bieden technieken aan om ook in stresssituaties op een ontspannen wijze te kunnen blijven stemgeven.

logo-white

De ParMed Groep is het gezamenlijk initiatief van medische en paramedische hulpverleners in de regio Waas en Dender. We behandelen kinderen, adolescenten en volwassenen.