Bezig met laden...Logopedie

TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS

Hoe herken je dit probleem?

SIGNALEN


Men spreekt van een taalontwikkelingsstoornis wanneer de opbouw van het taalsysteem bij kinderen in vergelijking met leeftijdsgenootjes langzamer of anders ontwikkelt dan normaal of zich zelfs niet ontwikkelt.


niveau

Het spreken komt laat op gang komt of je kind heeft moeite met spreken.


woordenschat

Je kind kent of gebruikt weinig woorden.


fouten

Je kind maakt veel fouten bij het spreken (verkeerde vervoegingen en verbuigingen, verkeerde lidwoorden)


woordvindingsproblemen

Je kind heeft woordvindingsproblemen.


begrip

Je kind heeft moeite om de taal te begrijpen.


taalgebruik

Je kind gebruikt vreemde en/of oppervlakkige taal. Je kind gebruikt bv.uitdrukkingen die het zelf niet begrijpt.


Bij patiënten met taalproblemen onderscheid tussen een primaire en secundaire taalstoornis en tussen een vertraagde en afwijkende taalstoornis om de juiste behandeling en verwachting helder te maken.


Bij een primaire taalstoornis hebben we te maken met kinderen die uitsluitend problemen hebben in de taalontwikkeling.


Bij een secundaire taalstoornis loopt de taalontwikkeling achter als gevolg van een andere stoornis (bv. ASS, ADHD,…). Wanneer er zich problemen voordoen in meerdere ontwikkelingsgebieden is het ook belangrijk om na te gaan hoe de perceptie, aandacht en concentratie, cognitie, (psycho)motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling en voorschoolse vaardigheden verlopen. Gezien de verschillende disciplines zich bij Parmed onder één dak bevinden,  zorgen wij voor een multidisciplinaire benadering.


We spreken van een afwijkende of gestoorde taalontwikkeling bij kinderen die een taal op een andere manier aanleren dan normaal.


We spreken van een vertraagde taalontwikkeling bij kinderen die later leren praten.


Hoe ziet een behandeling eruit

BEHANDELING


Naargelang de leeftijd van het kind, de aard van de stoornis (vastgesteld a.d.h.v een taaltest) en eventuele andere problemen zal de therapie variëren qua vorm en inhoud.

Het aanleren van nieuwe vaardigheden gaat het best in een aangename en fijne werksfeer. Enthousiasme en een leuk gevoel zorgen er dan ook voor dat het leren veel vlotter gaat! De therapiesessies zijn speels en sluiten nauw aan bij de leefwereld van elk kind. Er wordt gewerkt met concreet materiaal om zo de transfer naar alledaagse situaties te bevorderen.  We vertrekken vanop het niveau van het kind/de adolescent en trachten van daaruit stapsgewijs hogerop te klimmen.


Samen doorheen de stemtherapie gaan

AAN DE SLAG.

Contacteer ons om een intake te plannen.

logo-white

De ParMed Groep is het gezamenlijk initiatief van medische en paramedische hulpverleners in de regio Waas en Dender. We behandelen kinderen, adolescenten en volwassenen.