Bezig met laden...Psychotherapie

OUDERBEGELEIDING EN OPVOEDINGSONDERSTEUNING

Individuele gesprekken of spelsessies worden afgewisseld met ouder- of gezinsgesprekken. Ouders en de omgeving van het kind spelen immers een bijzonder grote rol in het leven van een kind. We kunnen een kind dan ook niet los zien van zijn/haar context. Samen met de ouders wordt op zoek gegaan naar wat er achter het gedrag van het kind schuilt.

Verder is het betrekken van de ouders ook van belang voor een goede transfer naar de thuissituatie. Zo kunnen trucjes die tijdens de sessie aangeboden werden gemakkelijker hun weg vinden naar nieuwe situaties. Dit gebeurt ook steeds in overleg met het kind.

Afhankelijk van de problematiek kan, indien gewenst, ook de school of het CLB betrokken worden in het proces.

logo-white

De ParMed Groep is het gezamenlijk initiatief van medische en paramedische hulpverleners in de regio Waas en Dender. We behandelen kinderen, adolescenten en volwassenen.