Bezig met laden...Psychotherapie

SPELCOUNSELING

WAT IS SPELCOUNSELING?


Spel wordt beschouwd als een natuurlijke uiting van het kind. Op die manier laat het kind iets zien van de thema’s die hem/haar bezig houden.

Omdat het voor kinderen vaak moeilijk is om over bepaalde dingen te spreken of ze te verwoorden, krijgen ze ook de kans om via een ander medium duidelijk te maken wat er speelt. Tijdens sessies met jongere kinderen zal o.a. spel van het kind centraal staan. Spel wordt beschouwd als een natuurlijke uiting van het kind. Op die manier laat het kind iets zien van de thema’s die hem/haar bezig houden. Door als counselor mee te spelen, gevoelens te verwoorden,… komt het kind terug dichter bij het eigen gevoel en krijgt het andere inzichten over zichzelf of de situatie aangereikt. Tevens kan aan de hand van rollenspelen ook binnen een veilige omgeving met nieuw gedrag geëxperimenteerd worden.

 

WERKWIJZE

Eerst worden enkele observatiesessies met het kind gepland. Op die manier kunnen het kind en de counselor elkaar beter leren kennen zodat een vertrouwensband opgebouwd kan worden. De counselor krijgt meer zicht op de thema’s die het kind bezighouden, de belevingswereld van het kind, maar ook op de manier waarop het kind contact maakt. Verder wordt ook stilgestaan bij de wensen van het kind.

Na deze sessies wordt opnieuw een oudergesprek gepland om de doelstellingen specifiek te bepalen. Het aantal (spel)sessie die nodig zijn, is afhankelijk van de problematiek. Doorheen het traject zullen de ouders steeds nauw betrokken blijven.

logo-white

De ParMed Groep is het gezamenlijk initiatief van medische en paramedische hulpverleners in de regio Waas en Dender. We behandelen kinderen, adolescenten en volwassenen.