Bezig met laden...Logopediste – Dyscalculie (rekenstoornissen) – leerstoornissen

EVI MAES


Wie is Evi

KORTE BIO

Bachelor Logopedie
Leerstoornissen, dyscalculie (rekenstoornissen)
Belsele

Evi volgde  samen met collega Nele workshops om rekenzwakke kinderen te helpen volgens de ijsbergdidactiek. Hierbij wordt er vooral geïnvesteerd in het rekenkundig begrip om zo de formele sommen beter te kunnen begrijpen. Daarnaast specialiseerde Evi zich in Oro-myofunctionele therapie bij kinderen en adolescenten. Dat is een oefentherapie die gericht is op de spieren in en om de mond. Zo kan een correcte tong- en liphouding en een juiste slikact bekomen worden.Contacteer Evi

CONTACTINFOevi.maes@parmed.be
+32 (0) 496 93 74 71


Logopedie is de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot taal, spraak, de stem, gehoor en/of slikken. Logopedie is een specialisme gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie in al zijn facetten en de verwerking van eten en drinken. Logopedie biedt de cliënt preventie, zorg, training en advies ten aanzien van communicatie, mondfuncties, het gehoor, slikken en stem.

Evi studeerde in 2012 af aan de Lessius Hogeschool in Antwerpen als Bachelor in de Logopedie. Ze ging vol enthousiasme aan de slag als zelfstandige logopediste. Evi behandelt voornamelijk kinderen met leerstoornissen, articulatie- en taalproblemen. Ze vindt het erg belangrijk om specifiek op de noden van het kind te werken. Ook tracht ze de motivatie van de kinderen hoog te houden door middel van beloningssystemen en spelend leren.

Omwille van interesse voor rekenproblemen volgde Evi in 2015-2016 de workshops om rekenen te bekijken volgens de ijsbergdidactiek. Er wordt gebruik gemaakt van visueel materiaal om het rekenkundig inzicht te verhogen. Vaak wordt hier in de rekenmethode te weinig aandacht aan besteed. Nadien wordt pas de overstap gemaakt naar de technische rekensommen.  Kinderen met dyscalculie hebben hier duidelijk baat bij.

In de praktijk merkte Evi dat er veel vraag was naar therapie voor een openmondhouding en een foutief slikproces. In september 2016 nam ze deel aan de Basiscursus Oro-myofunctionele therapie. Hierdoor kreeg ze veel inzicht in de aanpak van de spieren in en om de mond. Ze ontwikkelde een creatieve therapiebundel om de mondmotoriek en het slikproces te optimaliseren.

Evi was jarenlang leidster in de jeugdbeweging KLJ. Ze nam vol overgave een heleboel bestuurstaken op zich.  Het organiseren van zondagse activiteiten voor kinderen en jongeren gaf haar veel voldoening. In 2012 startte ze een toneelvereniging op binnen de KLJ. Ze regisseert nu jaarlijks een toneelvoorstelling. Werken met en voor jongeren vindt ze echt heel fijn!


Lees meer over Evi Maes

Korte CV

 • Werkervaring
 • Permanente vorming
 • Publicaties en voordrachten
 • Zelfstandig logopediste, regio Waas en dender
 • Domeinverantwoordelijke voor rekenproblematiek
 • Basiscursus Oro-myofunctionele therapie
 • Opleiding Jabbla Sprint voor logopedisten
 • Workshop Leerstudio aanvankelijk rekenen tot 20
 • Workshop Leerstudio getallen en bewerkingen tot 100 en 1000
 • Workshop Leerstudio vermenigvuldigen en delen
 • Workshop Leerstudio breuken, kommagetallen en procenten
 • Psycho-educatie bij dyslexie
 • Faalangst bij kinderen
 • Bachelor in de Logopedie en Audiologie (Hoger onderwijs)
 • Latijn-Wiskunde (Middelbaar onderwijs)
 • Animator voor kinderen en jongeren tot 18 jaar
 • Perceptie, imitatie en benoemen van biologische bewegingen (2012)
logo-white

De ParMed Groep is het gezamenlijk initiatief van medische en paramedische hulpverleners in de regio Waas en Dender. We behandelen kinderen, adolescenten en volwassenen.