Bezig met laden...Psycholoog – echtscheidingen

HANNAH BOTH


Wie is Hannah

KORTE BIO

Master in de klinische psychologie
Kinderen en jongeren in echtscheidingssituaties
Belsele

Hannah begeleidt en ondersteunt kinderen en jongeren van scheidende of gescheiden ouders. Tijdens de begeleiding leert ze hen bepaalde vaardigheden aan, die helpen om op een positieve manier met de scheidingsituatie om te gaan. Daarnaast staat Hannah ouders bij in het uitwerken van een bij het kind passende verblijfregeling.Contacteer Hannah

CONTACTINFO


+32 (0) 474 93 92 38

hannah.both@parmed.be


Stoppen als partners en doorgaan als collega-ouders: het is niet vanzelfsprekend en het zorgt vaak voor de nodige vragen en onzekerheden. Enkele veelvoorkomende vragen waarmee ouders in de periode van en na de echtscheiding worstelen zijn; Met welke kindfactoren moeten we rekening houden bij de uitwerking van een verblijfsregeling? Welke vaardigheden heeft mijn kind nodig om op een veerkrachtige manier om te gaan met de echtscheiding? Heeft mijn kind daarbij extra ondersteuning nodig? Welke vaardigheden heb ik als ouder nodig opdat mijn kind op een veerkrachtige manier kan omgaan met de scheiding? Heb ik daarbij extra ondersteuning nodig?

Hannah studeerde in 2015 af aan de KU Leuven als klinisch psycholoog voor kinderen en jongeren. Kort na haar studies startte ze als Coördinator sport en welzijn in een ruitersportcentrum van Sport Vlaanderen – een job waarin ze haar kennis in de psychologie kon combineren met haar passie voor paarden. Gedurende twee jaar zette Hannah zich in voor de sportieve groei en het emotionele welzijn van alle kinderen en jongeren die in het centrum verbleven. Geïnspireerd door de psychologische hulpvragen waarmee sommigen tot bij haar kwamen, besliste Hannah na twee jaar om fulltime verder te gaan als zelfstandig psycholoog. Het werk met de paarden heeft ze echter niet volledig achter zich gelaten. Zo geeft ze onder meer paardrijles bij Syntra aan jongeren die het regulier secundair onderwijs hebben verlaten.

Voor de begeleiding van kinderen en jongeren hanteert Hannah een oplossingsgerichte aanpak. In een eerste gesprek wordt samen met het kind of de jongere in kaart gebracht wat er allemaal goed gaat in hun dagelijkse leven. Daarnaast kijken ze naar wat er moeilijk gaat, naar wat het kind of de jongere graag anders wil.

Hannah tracht een probleem altijd te vertalen in een vaardigheid die het kind of de jongere nog moet leren. Ze gaat ervan uit dat het makkelijker en motiverender is om een nieuwe vaardigheid te leren dan om een probleem op te lossen of een slechte gewoonte af te leren. Voor het aanleren van nieuwe vaardigheden doet Hannah beroep op wat het kind of de jongere wel al kan – zijn sterktes en kwaliteiten. Kinderen leren het beste in een context waarin ze ondersteund en gestimuleerd worden door belangrijke anderen (ouders, grootouders, leerkrachten,…). Ouders worden daarom in de periode van de begeleiding zoveel mogelijk ingeschakeld als supporters van hun kind bij het inoefenen van nieuwe vaardigheden.

Hannah heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren in echtscheidingssituaties. Kinderen van scheidende ouders krijgen te maken met een heel aantal nieuwe situaties. Tijdens de begeleiding leert Hannah hen bepaalde vaardigheden aan, die helpen om op een veerkrachtige manier met deze nieuwe situaties om te gaan.

Naast de begeleiding van kinderen en jongeren staat Hannah ook ouders bij in het uitwerken van een bij het kind passende verblijfregeling.


Lees meer over Hannah Both

Korte CV

 • Werkervaring
 • Permanente vorming
 • Publicaties en voordrachten
 • Master in de klinische psychologie (hoger onderwijs)
 • Kortdurende oplossingsgerichte therapie (lopende postacademische opleiding)
 • Inspiratiedag ‘Eerste hulp voor kinderen en jongeren in echtscheidingssituaties’
 • Dagopleiding suïcidepreventie
 • Tweedaagse opleiding narratieve therapie
 • Zelfstandig instructeur paardrijden (Syntra Midden Vlaanderen)
 • Trainer B jumping (Vlaamse trainersschool)
 • Wetenschappen talen (secundair onderwijs)
 • De rol van uitstel aversie in de samenhang tussen ADHD-gedrag en opvoedingsgedrag – Masterproef KU Leuven
logo-white

De ParMed Groep is het gezamenlijk initiatief van medische en paramedische hulpverleners in de regio Waas en Dender. We behandelen kinderen, adolescenten en volwassenen.

Copyright by ParMed 2017. Alle rechten voorbehouden.