Bezig met laden...Logopediste – dyscalculie en neurogene stoornissen

NELE THIENPONDT


Wie is Nele

KORTE BIO

Graduaat/Bachelor Logopedie
Rekenstoornissen en neurogene stoornissen
Belsele, Zele

Nele specialiseerde zich samen met collega Evi in de ijsbergdidactiek bij dyscalculie. Door dit principe helpt ze rekenzwakke kinderen terug op weg te helpen. Hiervoor worden regelmatig bijscholingen gevolgd en krijgen we professionele ondersteuning om een maximale zorg te kunnen verlenen.

Door haar ervaring in meerdere ziekenhuizen als logopediste voor mensen met taal- en spraakproblemen na een hersentrauma, heeft Nele uitgebreide vakkennis op dit gebied. Ze weet je na een confronterende gebeurtenis snel te helpen.Contacteer Nele

CONTACTINFOnele.thienpondt@parmed.be
+32 (0) 472 23 07 07


Logopedie is de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot taal, spraak, de stem, gehoor en/of slikken. Logopedie is een specialisme gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie in al zijn facetten en de verwerking van eten en drinken. Logopedie biedt de cliënt preventie, zorg, training en advies ten aanzien van communicatie, mondfuncties, het gehoor, slikken en stem.

In 2005 studeerde Nele af aan de Arteveldehogeschool Gent als Bachelor in de Logopedie. Ze startte als zelfstandige logopediste die vooral leerstoornissen behandelde en vertraagde taal –en spraakstoornissen bij kleuters. Vanuit haar stage in UZ Antwerpen was ze gedreven in het behandelen van neurogene stoornissen. Ze werkte naast de zelfstandige praktijk dan ook regelmatig in het revalidatiecentrum van AZ Nicolaas,  campus Hamme.

Door de vele ervaringen met leerstoornissen wou ze zich verdiepen voor rekenstoornissen. Ze werkt aan de hand van de ijsbergdidactiek die de onderliggende problemen bij rekenstoornissen aanpakt. Hierdoor wordt de basis voor het technisch en inzichtelijk rekenen verstevigd door sterk visueel te werken. Dit geeft bij kinderen met dyscalculie mooie resultaten en is er duidelijk evolutie merkbaar.

Nele is mama van twee lieve dochters: Sterre en Merlyn. Haar vrije tijd vult ze graag in met sport en  creatief bezig te zijn zoals naaien, knutselen en nieuwe spelletjes te maken. Familie en vrienden zijn de belangrijkste waarden voor haar.


Lees meer over Nele Thienpondt

Korte CV

 • Werkervaring
 • Permanente vorming
 • Publicaties en voordrachten
 • Domeinverantwoordelijke voor rekenproblematiek
 • Zelfstandig logopediste, regio Waas en dender
 • Graduaat/Master in de Logopedie (Hoger onderwijs)
 • Sprint voor logopedisten bij Jabbla
 • Workshop Leerstudio aanvankelijk rekenen tot 20
 • Workshop Leerstudio getallen en bewerkingen tot 100 en 1000
 • Workshop Leerstudio vermenigvuldigen en delen
 • Workshop Leerstudio breuken, kommagetallen en procenten
 • diagnostiek en behandelingen van leerstoornissen
 • Nederlands met gebaren (SMOG)
 • Bachelor in de logopedie (Hoger onderwijs)
 • Bedrijfsbeheer
 • Secretariaat-Talen (secundair onderwijs)
 • EHBO bij het Rode Kruis
 • “Het gebruik van de lerarenstem.”
logo-white

De ParMed Groep is het gezamenlijk initiatief van medische en paramedische hulpverleners in de regio Waas en Dender. We behandelen kinderen, adolescenten en volwassenen.