Bezig met laden...Logopedie

MYOFUNCTIONELE STOORNIS

Verschillende vormen

WAT


Duim, vinger- en/of speenzuigen


Veel kinderen duimen of zuigen wel eens op hun vinger(s). Wanneer een kind dit op driejarige leeftijd nog steeds doet, is er sprake van afwijkend mondgedrag. Vanaf dat moment kan het duimen, zuigen of spenen een negatieve invloed hebben op de stand van de tanden en de vorm van de kaak. Daarnaast kan de kracht van spieren in en rond de mond afnemen. Door het zuiggedrag komt het regelmatig voor dat de spieren in en rond de mond verslappen, waardoor habitueel mondademen, open mondgedrag en afwijkend slikken kan ontstaan. Dit kan leiden tot een afwijkende vorm van het gebit dat foutief articuleren tot gevolg heeft. Hierbij kunt u denken aan het praten met de tong tussen of tegen de tanden (bijvoorbeeld bij slissen).


Afwijkende tongligging in rust


Hierbij is de positie van de tong afwijkend. De tong ligt niet achter de tanden tegen het gehemelte, maar op de mondbodem, tegen of tussen de tanden of te ver achterin de mond. Dit kan de stand van de tanden en kiezen en/of de vorm van de kaak negatief beïnvloeden.


Nagelbijten


Tijdens het nagelbijten schuift de onderkaak naar voren en ontstaat er te veel spanning in de kaakgewrichten, waardoor pijnklachten en overbelasting van spieren in het mondgebied het gevolg kunnen zijn. Bovenstaande vormen van afwijkend mondgedrag kunnen leiden tot afwijkend slikken.

Open mondgedrag


Normaal gesproken is de mond gesloten, rust de tongpunt tegen het gehemelte achter de boventanden en wordt er door de neus geademd. Wanneer de mond gedurende de dag regelmatig open is in rust (bijvoorbeeld tijdens tv kijken), is er sprake van open mondgedrag. Vaak ligt de tong dan slap onderin de mond en drukt de tong met een grote kracht tegen de tanden aan, waardoor de tanden naar voren worden geduwd. Daarnaast is er veelal sprake van slappe mondspieren en mondademen. Wanneer dit probleem niet behandeld wordt, is er kans op incorrect articuleren, een afwijkende groei van de kaak, tanden en kiezen en is er een verhoogde kans op oorproblemen.


Foutieve lipgewoonten


Onder foutieve lipgewoonten wordt liplikken en lipzuigen verstaan. Deze afwijkingen komen vooral voor bij mensen die door de mond ademen. Doordat de lippen droog worden tijdens het mondademen wordt het vaak als ‘prettig’ ervaren om de lippen te bevochtigen met de tong. Lipzuigen is meestal een gevolg van liplikken.


Afwijkend kauwen


Onder afwijkend kauwen wordt het smakken, het tegelijkertijd aan twee kanten kauwen en het verkeerd afbijten van voedsel verstaan. Dit kan leiden tot een verstoord evenwicht van de spieren in en rond de mond.

Habitueel mondademen


Habitueel betekent ‘gewoonlijk’. Bij habitueel mondademen is de gewoonte ontstaan om door de mond te ademen terwijl de neus voldoende doorgankelijk is. Gevolgen van habitueel mondademen kunnen zijn een terugkerende infectie in de keel of van de amandelen of zelfs een middenoorontsteking. Daarnaast heeft habitueel mondademen invloed op de groei van de kaak, tanden en kiezen.


Afwijkend slikken


Er wordt gesproken van afwijkend slikken wanneer de tong tijdens het slikken tegen de tanden en/of kiezen aan duwt of wanneer de tong tussen de tanden en/of kiezen door komt. Per dag slikt men ongeveer 2000 keer. Wanneer de tong elke keer met een grote kracht tegen of tussen de tanden en/of kiezen komt, zal dit invloed hebben op de vorm van het gebit.
oefentherapie die gericht is op de mondspieren

DE ORO-MYOFUNCTIONELE THERAPIE


Om de gevolgen van afwijkend mondgedrag te beperken, is het belangrijk dat er vroegtijdig behandeld wordt. De logopedische behandeling zal circa vijftien tot twintig behandelingen in beslag nemen. Er is mogelijkheid tot terugbetaling  via de verplichte verzekering voor deze therapie. Belangrijk bij deze therapie is dat er thuis voldoende geoefend wordt om de aangeleerde mondgewoonten te automatiseren en de foutieve mondgewoonten af te leren. Samenwerking met de tandarts en/of orthodontist is essentieel om een goed resultaat te bekomen.


AFWIJKEND SLIKKENOPENMONDGEDRAGNA 3 MAANDENNA 6 MAANDEN


We werken samen aan een optimale tongpositie.

AAN DE SLAG

Tijdens de oro-myofunctionele therapie werken we in op de spieren in en om de mond. We oefenen een  correcte tongplaatsing in rust, tijdens het slikken en tijdens het spreken.

logo-white

De ParMed Groep is het gezamenlijk initiatief van medische en paramedische hulpverleners in de regio Waas en Dender. We behandelen kinderen, adolescenten en volwassenen.