Bezig met laden...Logopedie

STOTTEREN

Hoe herken je dit probleem?

SIGNALEN


Spreken lijkt een heel eenvoudig proces. Het is pas wanneer je niet zo vloeiend uit je woorden geraakt, dat je de complexiteit van dat proces zal inzien.

Tijdens de ontwikkeling van de spraak, kan jouw kind af en toe struikelen over zijn woorden. Er komen soms pauzes, haperingen en herhalingen van woorden voor. Dit noemen we normale onvloeiendheden.

Sommige onvloeiendheden bij kinderen of volwassenen zijn echter niet meer normaal, dan spreken we over stotteronvloeiendheden. Een teken van stotteren kan zijn wanneer het spraakritme verstoord is binnenin een woord. De stotteraar weet wel degelijk wat hij wilt zeggen, maar tijdens het spraakproces treedt er onvrijwillig een stotter op. Er zijn een aantal typische kernstotterkenmerken: 


Herhalen

Een snelle herhaling van klanken, lettergrepen, woorden of zelfs korte zinsdelen).

Verlenging

Bepaalde articulatiestand wordt krampachtig aangehouden en de articulatie van die klank wordt dus verlengd

Blokkeren

Een bepaalde articulatiestand wordt krampachtig aangehouden en de luchtstroom wordt onderbroken, zonder geluid, visueel waarneembaar.


Wanneer de stotteraar, onder andere door reacties van anderen, het stotteren als iets negatief ziet, zal hij vaak proberen zijn stottermoment te overwinnen. Spreken gaat dan gepaard met spanning en stress. Daaruit volgen secundaire stotterkenmerken. Deze kenmerken zijn vaak gerelateerd aan bepaalde klanken, woorden of situaties waarbij hij vaak moet stotteren.


Vermijdingsgedrag

De stotteraar probeert zijn stottermomenten te voorkomen. Het kind probeert bepaalde klanken, woorden of situaties te vermijden. Het kind zoekt andere woorden of weigert misschien zelfs te spreken.


Uitstelgedrag

de stotteraar stelt moeilijke klanken of woorden uit. Zo wil hij tijd winnen om zijn schrik voor een bepaalde klank of woord te overwinnen. Het kind herhaalt dan bijvoorbeeld een voorafgaand woord.


Starters

de stotteraar gebruikt een kleine beweging of klank voor hij tot zijn gevreesde woord komt. Hij kan bijvoorbeeld hoesten, diep inademen, …


Duw- of vechtgedrag

De stotteraar zal meebewegen of meer kracht zetten tijdens het stottermoment om uit zijn stottermoment te komen. Misschien beweegt hij mee met zijn handen, stampt hij met zijn voeten, …


Hoe ziet een behandeling eruit

BEHANDELING


Begeleiding van de persoon die stottert

“Toen ik ontdekte dat voetballen een communicatieve sport is, ben ik gestopt met voetballen“


De cognitieve gedragspsychologie vormt de rode draad bij het behandelen van stotteren. Deze houdt rekening met het sociale aspect ten gevolge van stotteren, de stottermomenten zelf en de gedachten en gevoelens omtrent het stotteren.

Er kan therapie opgestart worden bij jonge kinderen, lagere schoolkinderen, adolescenten en volwassenen. Het is niet altijd duidelijk voor ouders wanneer de onvloeiendheden van jouw kind ‘ernstig’ genoeg zijn om therapie op te starten. Wanneer je toch twijfelt is het vaak beter om gewoon door te verwijzen.


Ouderbegeleiding

“Louis houdt zijn handje voor zijn mond als hij praat. Hoe kan ik helpen?“


Aanvullend op de individuele sessies van jonge kinderen is er begeleiding van ouders voorzien onder de vorm van een oudercursus. In deze cursus leren ouders verschillende facetten van het stotteren en van het stottergedrag van hun kind. Zo kunnen we tijdens de individuele sessies ons uitsluitend richten op het kind en kunnen we voorbeelden vanuit deze individuele sessies terugkoppelen tijdens de cursus.


Samen staan we sterk! Begeleiding van het betrokken schoolteam

“Kan ik een kind dat stottert luidop in de klas laten lezen?“


Leerkrachten spelen een belangrijke rol in het leven van een kind dat stottert, en zijn daarom ook spilfiguren in de therapie. We willen een optimale ondersteuning bieden aan het betrokken schoolteam. Therapie heeft de beste slaagkansen als alle betrokken partijen op de hoogte zijn.

Informatieoverdracht
De leerkracht ziet het kind dagelijks en heeft een goed zicht op de kwaliteiten en moeilijkheden. Hij kan veel informatie verschaffen over hoe het kind functioneert. Informatie die voor de therapeut van onschatbare waarde is.

Advies
Anderzijds willen we het schoolteam de nodige bagage geven. Als leerkracht kan je veel vragen hebben. Wij helpen je met tips en aandachtspunten. We zullen proberen na te gaan welke aanpassingen op school haalbaar zijn, dit zowel voor de leerkracht als voor het kind.

Stotteren leren hanteren op school
Een kind leert zijn stotteren eerst te hanteren in een veilige omgeving, namelijk het therapielokaal. Wanneer het kind er klaar voor is, moet er ook geoefend worden in reële situaties. Een van deze situaties is de schoolse omgeving. Zo kan het zijn dat het kind de opdracht krijgt om een spreekbeurt naar voor te brengen over stotteren.

Samen doorheen de stemtherapie gaan

AAN DE SLAG.

Contacteer ons om een intake te plannen.

logo-white

De ParMed Groep is het gezamenlijk initiatief van medische en paramedische hulpverleners in de regio Waas en Dender. We behandelen kinderen, adolescenten en volwassenen.