Bezig met laden...Psychotherapie

PSYCHOLOGIE


Situaties

HERKEN JE DIT?“Ik wil niet!”


“Ik kan dat toch niet!”


“Elise durft niet alleen te slapen.”


“Mijn kind heeft geen vriendjes op school.”


“Jasper wordt heel snel boos thuis. Op school merken ze hier niets van.”KINDERPSYCHOLOGIEKinderen en jongeren worden in de huidige maatschappij geconfronteerd met plotse veranderingen of gevoelige gebeurtenissen waartegen niemand opgewassen is. Daarbij komt dat zij vaak nog niet de woorden hebben om duidelijk te maken wat hen net bezighoudt. De omgeving merkt wel vaak dat het kind zich niet goed in zijn of haar vel voelt, maar het is vaak moeilijk om te ontdekken wat er precies aan de hand is en hoe je hier als kind, jongere, gezin, school,… mee moet omgaan.

Diagnose stellen

DIAGNOSTIEK


Voor er sprake is van een therapeutisch luik, staat Evelien ook in voor een deel van het diagnostische luik. Hierbij biedt zij, afhankelijk van de vraag, een intakegesprek, observatie, testafname, gedetailleerde analyse, verslaggeving en een nabespreking.


INTELLIGENTIEONDERZOEK

Kinderen en jongeren van 2,5 jaar tot 17 jaar kunnen bij Evelien terecht voor de afname van een intelligentietest. Aan de hand van dit onderzoek krijgen we meer zicht op verschillende cognitieve vaardigheden. Tijdens de nabespreking wordt ook verder stilgestaan bij de betekenis van deze scores en worden sterktes en zwaktes in kaart gebracht. Hieraan gekoppeld kunnen ook tips meegegeven worden naar aanpak toe.

AANDACHT- EN CONCENTRATIEONDERZOEK

Deze testbatterij is geschikt voor kinderen en jongeren van 6 tot 17 jaar. Tijdens dit onderzoek worden verschillende gebieden van aandacht uitgelicht en in kaart gebracht bij de analyse. Bij de vraag naar een diagnose proberen we steeds nauw samen te werken met een neuroloog of kinderpsychiater.

BELEVINGSONDERZOEK

Via opdrachten en spelobservaties krijgen we meer zicht op hoe een kind de wereld rondom hem/haar beleeft, maar ook op de thema’s die het kind bezighouden. Dit onderzoek kan ook aangevuld worden met vragenlijsten. Tijdens een adviesgesprek kan besproken worden of dit onderzoek voldoende antwoorden heeft geboden of dat verdere begeleiding aan te raden is. De sterktes en moeilijkheden die bij dit onderzoek in kaart gebracht worden, kunnen helpen bij het bepalen van de doelstellingen in de therapie.

Thema’s en problematieken

PROBLEMATIEKEN


Psychosociale problemen


Depressie en andere emotionele problemen


Laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen

Faalangst


Gedragsproblemen


Omgaan met stress

Angstproblematieken


Schoolgerelateerde problemen


Opvoedingsvragen


Hoe gaan we te werk?

THERAPIE


Evelien start steeds met een verkennend gesprek waarbij samen met jullie wordt nagegaan wat er net moeilijk loopt. Verder wordt ook stilgestaan bij de krachten en sterktes van het kind en zijn/haar context. Samen proberen we vervolgens de vraag en therapiedoelstellingen in kaart te brengen. Hierbij wordt specifiek afgestemd op het unieke cliëntsysteem. Zorg op maat wordt als belangrijke waarde beschouwd!

SPELCOUNSELING


Omdat het voor kinderen vaak moeilijk is om over bepaalde dingen te spreken of ze te verwoorden, krijgen ze ook de kans om via een ander medium duidelijk te maken wat er speelt.


LEES MEER

GESPREKSTHERAPIE


Bij oudere kinderen en jongeren wordt frequent met gesprekstherapie gewerkt, dit vanuit een client-centered houding van de psycholoog.


LEES MEER

OUDERBEGELEIDING EN OPVOEDINGSONDERSTEUNING


Individuele gesprekken of spelsessies worden afgewisseld met ouder- of gezinsgesprekken.


LEES MEER

WORKSHOPS EN (GROEPS)TRAININGEN


De vraag naar trainingen voor sociale vaardigheden, weerbaarheid en assertiviteit kwamen steeds vaker naar boven op schoolcontacten of gesprekken met ouders.


LEES MEER
logo-white

De ParMed Groep is het gezamenlijk initiatief van medische en paramedische hulpverleners in de regio Waas en Dender. We behandelen kinderen, adolescenten en volwassenen.