Bezig met laden...Psychologe – kinderen en adolescenten

EVELIEN MEGANCK


Wie is Evelien

KORTE BIO

Master in de Klinische Psychologie
Kinderen en Adolescenten
Belsele

Binnen deze multidisciplinaire praktijk staat Evelien in voor de psychologische begeleiding van kinderen, jongeren en hun ouders. Verder werd ook een diagnostisch luik uitgewerkt, waar je bij haar terecht kan voor het afnemen van intelligentietesten of een aandacht– en concentratieonderzoek.Contacteer Evelien

CONTACTINFOevelien.meganck@parmed.be
+32 (0) 496 13 17 74


De psychologie probeert een antwoord te geven op vragen die dicht bij ons liggen: de antwoorden leren ons iets over anderen, maar ook over onszelf. Psychologie is de wetenschappelijke studie van het gedrag van de individuele mens.

Evelien studeerde af in 2013 als klinisch psychologe aan de Universiteit Gent. Tijdens deze studies groeide haar interesse voor het werken met kinderen. Een stageplaats in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het AZ Nikolaas sloot hier dan ook sterk bij aan. Tijdens deze stage deed Evelien ervaring op met speltherapie als krachtig medium voor het werken met kinderen. Via spel krijgt het kind immers de kans te laten zien wat het (nog) niet in woorden kan uitdrukken.

Om zich hier nog verder in te specialiseren volgde Evelien een postgraduaat aan Thomas More en behaalde zo in 2015 een diploma als Client-Centered Spelcounselor. Om kinderen en ouders nog gerichter te kunnen begeleiden, combineerde Evelien deze opleiding ook met het postgraduaat Psychopedagogische Counseling (2013 – 2015). Verder volgt ze geregeld bijscholingen en vormingen en blijft ze op die manier op de hoogte van de nieuwe technieken en inzichten.

Evelien spitst zich toe op de psychologische begeleiding van kinderen en jongeren. Het betrekken van de ouders en de context (bv. school) speelt hier ook een belangrijke rol in. Hierbij vindt ze het erg belangrijk om goed af te stemmen op de vragen en de noden van het cliëntsysteem. Er wordt een persoonlijke begeleiding aangeboden die rekening houdt met de specifieke eigenheid en de verwachtingen van de cliënt.

Naast dit therapeutische luik, kunnen kinderen en jongeren ook bij Evelien terecht voor diagnostiek. Zowel intelligentietesten als onderzoek naar aandacht en concentratie worden binnen deze praktijk afgenomen.

In 2016 sloegen ParMed en REmind Coaching de handen in elkaar. In het kader hiervan biedt Evelien ondersteuning bij workshops kinderyoga die in de praktijk georganiseerd worden. Kinderen kunnen tijdens deze workshop op een speelse manier kennismaken met wat yoga net inhoudt. Verder is er binnen deze sessies ook de mogelijkheid tot een gesprekje en/of een creatieve uitwerking.

Het enthousiasme om met kinderen in groep te werken werd hierdoor ook aangewakkerd. Evelien wil zich dan ook verder focussen op het aanbieden van groepstrainingen voor kinderen, waarbij verschillende thema’s aan bod kunnen komen zoals sociale vaardigheden, weerbaarheid, faalangst,…


Lees meer over Evelien Meganck

Korte CV

 • Werkervaring
 • Permanente vorming
 • Publicaties en voordrachten
 • Zelfstandig psychologe, regio Waasland
 • Yoga-workshops (Jungle-avontuur ; Dromen en Wensen)
 • Master in de Klinische Psychologie (Hoger Onderwijs)
 • Latijn-Wiskunde (Middelbaar Onderwijs)
 • Inspiratiedag ‘Werken met handpoppen bij kinderen in rouw’ (Interactie-Academie)
 • Inspiratiedag ‘Intake en screening van kinderen- en jongerenproblematiek’ (Interactie-Academie)
 • Kennismaking met de Rots en Water methodiek (Thomas More)
 • Masterproef ‘Persoonlijkheidstrekken bij studenten in het kunstonderwijs’
 • Eindwerk Client-Centered Spelcounseling ‘Tegenspel als gezamenlijke uitdaging – Het belang van controle / regie in de spelkamer voor kinderen met hechtingsstoornissen en hoe kan je hierbij tegenspel vanuit een client-centered grondhouding inzetten’
logo-white

De ParMed Groep is het gezamenlijk initiatief van medische en paramedische hulpverleners in de regio Waas en Dender. We behandelen kinderen, adolescenten en volwassenen.