Bezig met laden...Kinesitherapie

TYP TIEN (Typ10)


Blind typen is een vaardigheid, die vooral in het middelbaar heel wat voordelen oplevert. Deze vaardigheid kan reeds vroeg aangeleerd worden.

Sophie verzorgt Typ Tien cursussen voor kinderen vanaf 10 jaar. Deze cursus is speciaal gemaakt op maat van kinderen. Hij leert de kinderen blind typen op een speelse en leuke manier. Er wordt gewerkt via verschillende kanalen; zo leren de kinderen per vinger een versje en kleur. Daarom is deze cursus ook uitermate geschikt voor kinderen met motorische (DCD, …) of taalproblemen (dyslexie, …). Deze cursus is eveneens een goede voorbereiding wanneer je kind in school met Sprint of een ander ondersteuningsprogramma zou werken.


De cursus wordt tweemaal per jaar georganiseerd in groep. Vanaf drie kinderen kan de cursus eveneens ¬†aangevraagd worden op een overeen te komen tijdstip. Individuele cursussen kunnen gestart worden bij een onderliggende problematiek zoals DCD, dyslexie, ASS, …

logo-white

De ParMed Groep is het gezamenlijk initiatief van medische en paramedische hulpverleners in de regio Waas en Dender. We behandelen kinderen, adolescenten en volwassenen.